rsz_christinalodder.jpg

Christina Lodder

Professor Emerita, University of Kent, Malevich Society, New York  

 

rsz_lubov_pselkyna_photo_2021_.jpg

Lyubov Pchelkina 

State Tretyakov Gallery, Moscow

 

rsz_image_6487327.jpg

Natalia Murray

Courtauld Institute of Art, London

rsz_obukhova.jpg

Aleksandra Obukhova

Garage Museum of Contemporary Art, Moscow